Logo
LV RU EN

Siltumapgādes sistēmu projektu vadība

AS Lafipa strādā pieredzējuši siltumapgādes sistēmu un inženiersistēmu projektu vadītāji, kuri īstenojuši vairāku Latvijas pilsētu siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju.

AS Lafipa specializējusies siltumapgādes sistēmu izbūvē un rekonstrukcijā. Piedāvājam veikt ekspertīzi, izstrādāt tehnisko projektu, piegādāt iekārtas un rekonstruēt vai izbūvēt gāzes, šķidrā kurināmā un šķeldas katlumājas, siltummezglus, ūdens apgādes sistēmas.

Siltumapgādes projektu direktors Mg. sc. ing. Guntars Morozs

Pēdējos gados Latvijā aktuāla ir ēku renovācija. AS Lafipa jau 5 gadus aktīvi piedalās energoefektivitātes paaugstināšanas projektos, piedāvājot inženiersistēmu renovācijai risinājumus, sasniedzot telpās visaugstāko komfortu.

Inženiersistēmu projektu direktors Mg. sc. ing. Ilmārs Birkens


Inženierbūvju projektēšana

Katras drošas, uzticamas un ilgtspējīgas siltumapgādes, dzesēšanas vai gāzes apgādes sistēmas izbūves pamatā ir precīzs un uz ekonomiskā aprēķina balstīts tehniskais projekts, kas veikts, ievērojot Latvijā spēkā esošos normatīvus un paredzot mūsdienīgu energoefektīvu iekārtu pielietojumu.

AS Lafipa strādā projektētāji ar pieredzi, kuri izstrādājuši daudzus veiksmīgus projektus ļoti atbildīgiem vēsturiskiem un sociāli nozīmīgiem objektiem.