Logo
LV RU EN

Kvalifikācija

Būvprakses sertifikāts

Kvalitātes sistēmas ISO 9001 : 2015 sertifikāts

Kvalitātes sistēmas ISO 14001:2015 sertifikāts


SERTIFICĒTO ATBILDĪGO DARBU VADĪTĀJU SARAKTS

Egīls Dzelzītis

  • Latvijas Elektoenergētiķu biedrības sertifikācijas biroja sertifikāts

Nr. 70 – 0608 Līdz 1 kV Elektroietaišu izbūve, izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība. Elektroietaišu ekspluatācija, ekspluatācijas darbu vadīšana un un uzraudzība.

  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāti

Nr 50 – 7 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana, būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Nr. 50 – 2986 Gāzes apgādes sistēmu darba spiedienu ne lielāku par 16 bar būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzība

Nr EA2 – 0001 Energoauditora sertifikāts

Lilita Zadeika

  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāts

Nr. 50 – 230 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana

Nr. EA2 – 0044 Energoauditora sertifikāts

Guntars Morozs

  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāti

Nr 50 – 1825 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana

Nr. 50 – 2984 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Nr. 50 – 2560 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Ilmārs Birkens

  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāti

Nr. 50 – 2814 Gāzes apgādes sistēmu darba spiedienu ne lielāku par 16 bar būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzība

Nr. 50 – 2815 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Nr. 50 – 2816 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Nr EA2 – 0045 Energoauditora sertifikāts

Nr. 50 – 3854 Gāzes apgādes sistēmu darba spiedienu ne lielāku par 16 bar projektēšana