Dzelzavas iela 120g, C ieeja, Rīga, LV-1021
+371 67506650
birojs@lafipa.lv

Projektēšana

RisinājumiProjektēšana

AS LAFIPA specializējusies siltumapgādes sistēmu izbūvē un rekonstrukcijā.

Piedāvājam:

  • esošās siltumapgādes ekspertīzi;
  • tehnisko projektu izstrādi;
  • iekārtu piegādi;
  • katlumāju, siltummezglu, ūdensapgādes sistēmu izbūvi vai rekonstrukciju.

Pēdējos gados Latvijā aktuāla ir ēku renovācija. AS LAFIPA jau vairāk kā 10 gadus aktīvi piedalās energoefektivitātes paaugstināšanas projektos, piedāvājot inženiersistēmu renovācijai risinājumus, veidojot telpās normatīviem atbilstošu komfortu.

Inženierbūvju projektēšana

Katras drošas, uzticamas un ilgtspējīgas siltumapgādes, dzesēšanas vai gāzes apgādes sistēmas izbūves pamatā ir precīzs un uz ekonomiskā aprēķina balstīts tehniskais projekts, kas veikts, ievērojot Latvijā spēkā esošos normatīvus un paredzot mūsdienīgu energoefektīvu iekārtu pielietojumu. AS Lafipa strādā projektētāji ar pieredzi, kuri izstrādājuši daudzus veiksmīgus projektus ļoti atbildīgiem vēsturiskiem un sociāli nozīmīgiem objektiem.