Logo
LV RU EN

Kvalifikācija

Būvprakses sertifikāts

Quality system ISO 9001: 2015 certificate

Quality system ISO 14001: 2015 certificate


SERTIFICĒTO ATBILDĪGO DARBU VADĪTĀJU SARAKTS

Egīls Dzelzītis

  • Latvijas Elektoenergētiķu biedrības sertifikācijas biroja sertifikāts

Nr. 70-068 Līdz 1 kV sprieguma elektropiedziņas un automātikas ekspluatācija, ierīkošana un remonts

  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāti

Nr 50-7 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana, būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Nr. 50-2986 Gāzes apgādes sistēmu darba spiedienu ne lielāku par 16 bar būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzība

Nr EA2- 0001 Energoauditora sertifikāts

Lilita Zadeika

  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāts

Nr. 50- 230 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana

Nr. EA2-0044 Energoauditora sertifikāts

Guntars Morozs

  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāti

Nr 50-1825 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana

Nr. 50-2984 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Nr. 50 – 2560 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Ilmārs Birkens

  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāti

Nr. 50 – 2814 Gāzes apgādes sistēmu darba spiedienu ne lielāku par 16 bar būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzība

Nr. 50 – 2815 Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Nr. 50 – 2816 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība

Nr EA2- 0045 Energoauditora sertifikāts