Logo
LV RU EN

Serviss

AS "Lafipa" 2003. gadā ir ieguvusi un joprojām uztur standarta ISO 9001 : 2009 kvalitātes sertifikātu, darbības sfērā "Siltumapgādes un telpu mikroklimata projektu vadība un uzraudzība". Tas kalpo par pamatu tādai servisa darbībai, lai mūsu klients saņemtu visaugstākās kvalitātes pakalpojumu. AS "Lafipa" servisa dienests garantijas un pēcgarantijas laikā veic piegādāto un uzstādīto iekārtu uzraudzību, nepieciešamības gadījumā to remontējot vai nomainot. Lai visīsākā termiņā novērstu konstatētos inženiersistēmu traucējumus, AS "Lafipa" ir noliktava, kurā ir pieejamas pašas būtiskākās iekārtas, lai nodrošinātu siltumapgādes sistēmas darbību.

AS "Lafipa" apkalpo visa veida inženiersistēmas:

 • Siltumapgādes sistēmas:
  • gāzes katlumājas
  • šķidrā kurināmā katlu mājas
  • cietā kurināmā un šķeldas katlu mājas
  • siltummezglus
  • siltumsūkņus
  • ēkās iekšējās apkures sistēmas
 • Ventilācijas sistēmas
 • Ēku vadības sistēmas (BMS)

Ilgstoši AS "Lafipa" serviss veic:

 • AS SWED BANK centrālo ēku, Balasta dambī 1a, Rīgā gāzes katlu mājas, apkures sistēmas un BMS tehnisko apkalpošanu
 • Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīcas stacionāra "Biķernieki" gāzes kaltu mājas un siltummezglu tehnisko apkalpošanu
 • Siltumcentrāles "Imanta" koģenerācijas energobloka dzesēšanas kontūrā uzstādītā siltumsūkņa apkalpošanu
 • Rīgas Austrumu izpilddirekcijas gāzes katlu mājas un siltumapgādes sistēmas tehnisko apkalpošanu
 • VAS Latvijas valsts ceļi siltummezgla tehnisko apkalpošanu Torņu ielā 7/9, Rīgā

Uz jautājumiem par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu kvalitatīvu darbu to lietošanas un darbināšanas laikā atbildēs: Servisa dienesta vadītājs ir Mg. sc. ing. Arvis Larionovs
Tālrunis: 24247247